Polecamy materiały ściernetro

  • Tarcze do cięcia stali czarnej i nierdzewnej
  • Tarcze do szlifowania stali czarnej nierdzewnej
  • Ściernice nasadzane z płótna
  • Ściernice nasadzane z włókniny
  • Krążki czepne
  • Krążki fibrowe
  • Papier ścierny arkusze i rolki
  • Płótno ścierne arkusze i rolki
  • Ściernice Lamelkowe
  • Ściernice trzpieniowe